วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • เล่มรายงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15
  • “ECON JOURNEY” อยู่กับเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ ปี1-ปี4 ที่นี่จะให้เรียนรู้อะไรบ้าง
  • อยากเป็นอะไรให้เรียนสิ่งนั้น “เส้นทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus
  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the Human Resource and Organization Development Journal
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร