วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • เล่มรายงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15
  • “ECON JOURNEY” อยู่กับเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ ปี1-ปี4 ที่นี่จะให้เรียนรู้อะไรบ้าง
  • อยากเป็นอะไรให้เรียนสิ่งนั้น “เส้นทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
  • R Clinic ปรึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • Data Science อบรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  • ครบเครื่องเรื่องลงทุน สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ Fundamental & Technical Investment (Ep3)
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร