วิธีและขั้นตอนการสมัคร
ข่าวสาร
  • R Clinic ปรึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • Data Science อบรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  • 8 Careers 8 Styles เติบโต โดนใจ ทำอะไรต่อไปในวงการ การเงิน-การลงทุน (Ep4)
  • ครบเครื่องเรื่องลงทุน สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ Fundamental & Technical Investment (Ep3)
  • ครบเครื่องเรื่องลงทุน สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ Fundamental & Technical Investment (Ep2)
  • ครบเครื่องเรื่องลงทุน สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ Fundamental & Technical Investment (Ep1)
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร