ภาพบรรยากาศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพื้นที่รองรับกิจกรรมภายในคณะ การบริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงห้องประชุมทั้งแบบปิด (Meeting room) และแบบเปิด (Co-Working space) ห้องปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 และ ชั้น4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคาร 6ชั้น ฝั่งทิศตะวันออก) เป็น Smart office ที่ทันสมัยสไตล์ Modern loft building