ปีการศึกษา 2564 มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ดังนี้