ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ดังนี้