ภารกิจรับเข้า คณะเศรษฐศาสตร์
การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครระดับปริญญาตรีสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่
 • งานรับเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • ผู้กำกับดูแลและประสานงาน
  คุณแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์
 • ที่อยู่อีเมล์
  saengjansa@kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์
  (+66) 4320 2267 ต่อ 48136
 • หมายเลขโทรสาร
  (+66) 4320 2543
ระบบรับเข้าและกำหนดการรับสมัคร
การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบรับเข้าทั้งแบบ โควตา และ แอดมิชชั่น ทุกระดับจะมีหน่วยงานที่ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่
 • กลุ่มงานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารพิมล กลกิจ
  เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • ผู้กำกับดูแลและประสานงาน
  กลุ่มภารกิจงานรับเข้าศึกษา
 • ที่อยู่อีเมล์
  apply_kku@kku.ac.th
 • เว็บไซต์
  http://apply.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์
  (+66) 4320 2660 และ (+66) 4300 9700 ต่อ 42187 หรือต่อ 44759
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
  095-6716259