ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดาวน์โหลดและใช้แบบฟอร์มที่แนบมาในด้านใต้นี้ในการขอรับทุนการศึกษาได้