ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

     ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชาวเศรษฐศาสตร์ทุกคน ถึงเวลาที่ต้องทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันแล้ว อย่าลืมเข้าไปประเมินด้วยนะคะ 

     สามารถทำการประเมินได้ที่เว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น 

      ขั้นตอนในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

     - Log In ที่เว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th

     - เลือกเมนู ประเมินรายวิชา และประเมินอาจารย์ผู้สอน


     ถ้าหากนักศึกษาคนใดที่ไม่ได้เข้าไปประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าไปดูผลการศึกษาได้ ในรายวิชาที่ไม่ได้ทำการประเมิน เห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมไปประเมินกันนะทุกคน