นางสาวอัจฉรา สรสิงห์ นักศึกษาตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ ชนะเลิศในการประกวดบทความระดับภาคอีสาน โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวอัจฉรา สรสิงห์ นักศึกษาตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดบทความระดับภาคอีสาน ในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

    และทั้งนี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอัจฉรา ยังได้เข้ารับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในโครงการเดียวกัน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่อีกด้วย