ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio