การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2651/2562)

เรื่อง การรับบุคคลตามโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง

เพื่อเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 Portfolio

 

 

สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

เว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Admissions: admissions.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-9567-16259, 0-95669-4704

0-4320-2660,0-4300-9700 ต่อ 44757,42187

เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์: econ.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2407, 0-4300-9700 ต่อ 48136

Facebook: EconKKUOfficial

Twitter: EconKKUOfficial


สามารถ download ประกาศฉบับไฟล์ PDF ได้ที่: