FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

มาส่องกันต่อเลยสำหรับ FACULTY PROFILE PROJECT ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งผลงานในเดือนนี้เป็นผลงานของ รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ หรือที่นักศึกษาเรียกกันว่าอาจารย์วรวรรณนั่นเอง มาดูกันดีกว่าว่าในช่วงนี้อาจารย์วรวรรณมีผลงานอะไรน่าสนใจให้ได้อ่านและศึกษากันบ้าง


นอกจากอาจารย์วรวรรณจะมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและน่าสนใจแล้ว อาจารย์วรวรรณยังมีผลงานที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกมากมาย วันนี้เราจะพามาดูผลงานล่าสุดที่ได้ลงในเว็บไซต์ข่าวชื่อดังอย่าง  iQNewsClip; คอลัมน์: วาระทีดีอาร์ไอ: สร้างเกาะป้องกันความเปราะบางชีวิต ผู้ค้าขายริมทาง  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้ตีแผ่วิถีชีวิตของผู้ประกอบอาชีพค้าขายริมถนนใหญ่ไฮเวย์ ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังขาดความรู้ทางด้านการบัญชี,เทคโนโลยี,การใช้ยาต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งอาจารย์วรวรรณยังได้แสดงแนวคิดด้านการลดปัญหาความเปราะบางของแรงงานกลุ่มนี้อีกด้วย


อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เราอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับอาจารย์วรวรรณนั้นก็คือ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์วรวรรณ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรมากมาย เอาหละค่ะ..มาดูกันดีกว่าว่าความเชี่ยวชาญของอาจารย์วรวรรณเนี่ยจะมีอะไรบ้าง บอกได้เลยว่าเต็ม10ไม่หักแน่นอน!


ความเชี่ยวชาญของอาจารย์วรวรรณประกอบด้วย 3ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการสังคม 

การวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมครอบคลุมทั้งด้านการประกันสุขภาพ การประกันการว่างงาน และการประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ระบบการประกันสังคมช่วยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสังคมให้แก่ทุกคน การวิจัยโดยใช้ความรู้และหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยมีหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการสังคมที่มีความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


2. ด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

การวิจัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพได้ทำให้เห็นปัญหาคุณภาพข้อมูลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งบอกถึงสถานะทางสุขภาพของคนไทย เช่น อัตราส่วนการตายของมารดา ที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ร่วมกันได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูลอัตราส่วนการตายของมารดา ผลของการวิจัยได้ถูกเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์ในเอกสารนานาชาติเป็น contribution ต่อการศึกษาเศรษฐศาสตร์ประชาก


3. ด้านการวิเคราะห์ผลของการลงทุนด้านสังคมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิจัยผลกระทบของนโยบายสาธารณะหรือโครงการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยการวิเคราะห์ shadow price ของความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตที่ได้จากการมีส่วนร่วมทางสังคมและการมีสุขภาพดี การศึกษานี้ได้ช่วยสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์มูลค่าทางการเงินของนโยบายสาธารณะหรือโครงการที่มีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตได้ และเป็น contribution ต่อการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ประชากรของไทย


เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับผลงานและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของ รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ บอกได้เลยว่าบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน!!


สำหรับท่านใดที่ต้องการจะศึกษาผลงานของอาจารย์วรวรรณเพิ่มเติมใน คอลัมน์: วาระทีดีอาร์ไอ: สร้างเกาะป้องกันความเปราะบางชีวิต ผู้ค้าขายริมทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างได้เลยค่ะ