FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม

FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม 



สำหรับ FACULTY PROFILE PROJECT ประจำเดือนมิถุนายนนี้นั้นคืออาจารย์เก่งที่ทุกคนรู้จักนั่นเอง หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำความรู้จักผลงานของอาจารย์เก่งกันเลยค่า


ผลงานหลักๆอาจารย์ทำอยู่ 2 อย่าง คือ วิทยากรภาครัฐ และ ทำหนังสือเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และยังพ่วงความสามารถในการทำวิจัยอีกหลายเรื่อง เช่น วิจัยเรื่องการหย่าร้าง วิจัยเรื่องทุนมนุษย์ เป็นต้น


วิทยากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในขอนแก่น อาทิเช่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เป็นต้น อบรมเรื่องของแผนยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ ด้วยเครื่องมือ Balance scorecard ซึ่งเป็นวิทยากร ปีนี้เป็นปีที่ 18 ซึ่งปีนี้เจอสถานการณ์ โควิด-19 รูปแบบการจัดสอนจึงเป็นการใช้ซูมในการสอน ซึ่งเป็นการสอนที่ท้าทายมากขึ้น เพราะจากปกติการสอนจะมีครูผู้ช่วยกลุ่มละ 1 คน แต่ในปีนี้ต้องจัดสอนเป็นซูม ซึ่งไม่ได้มีแผนการตั้งรับก่อนล่วงหน้า ทำให้ไม่ได้เตรียมฝึกครูผู้ช่วยการสอนแบบซูม จึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะได้เรียนรู้การสอนออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากสถานการณ์นี้




เนื้อหาในการเรียนจะเป็นเรื่อง HR scorecard คือ ตัวประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ลงมาสู่แผนชี้วัดรายบุคคล และใช้เครื่องมือ Balance scorecard เพื่อที่จะให้เกิดความสมดุล เช่นตัวอย่างคุณหมออยู่โรงพยาบาลก็จะมีตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับคุณหมอ เป็นจำนวนครั้งการผ่าตัดที่ไม่เกิดการติดเชื้อ เป็นต้น การอบรมนี้สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรร


หนังสือเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ โดยสาระภายในเล่มประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ ทุนมนุษย์ หลักการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์ การลงทุนในทุนมนุษย์รูปแบบต่าง ๆ เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยสาระและความรู้ที่หาได้ยาก แต่ ณ ตอนนี้อาจารย์ได้แขวนไฟล์เอกสารคำสอนนี้ในรูปแบบ E-Book แล้วที่ https://library.kku.ac.th/ebook.php ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


 


สุดท้ายแล้วสำหรับใครที่ยังคงติดใจในเรื่องของ HR scorecard สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ข้างล่างได้เลยนะคะ