บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ กับการจัดการพลาสติก โดยอาจารย์ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ กับการจัดการพลาสติก โดยอาจารย์ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 อาจารย์ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 4 ที่ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โดยภายในงานอาจารย์ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ได้บรรยายในหัวข้อ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ กับการจัดการพลาสติก

ภาพบรรยากาศการบรรยาย