ขอเชิญนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มทักษะเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆในขณะกำลังศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้