จองเข้ารับคำปรึกษาทักษะภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์กับ English Consulting Room online
นักศึกษาสามารถจองและเข้าร่วมได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้