ครบเครื่องเรื่องลงทุน สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ Fundamental & Technical Investment (Ep1)

เนื้อหา

การแชร์ประสบการณ์และความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในหัวข้อ "การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค" โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ 2 ท่าน ได้แก่

1นพ.จักรินทร์ สราญฤทธิชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

2คุณกฤตพล อิทธิธรรมสกุล, ASA นักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต


เหมาะสำหรับ

นักศึกษาทุกคนที่มีความสนใจด้านการเงิน และการลงทุน ที่มีความต้องการพัฒนาต่อยอด นำทักษะด้านการลงทุนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน 


กำหนดการ และสถานที่

อังคารที่ 3 ส.ค. 64 (Online ผ่าน Zoom application) 


 ช่องทางรับสมัคร และติดต่อสอบถาม

Facebook : Faculty of Economics Khon Kaen University (เสร็จสิ้นโครงการแล้ว)

เงื่อนไขการเข้าร่วม

1. กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี

2. ในการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาต้องมีแต้ม Skills 100 คะแนน (รับคะแนนได้ทันทีที่ระบบแต้ม Skills สมัครได้ที่ Link https://forms.gle/W11RacmfxyXz3Z876)

3. ในการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะได้รับแต้ม Skills ทั้งหมด 8 คะแนน (ครั้งละ 2 คะแนน)

4. หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้คณะทราบ นักศึกษาจะโดนหักแต้ม Skills ครั้งละ 2 คะแนน

5. รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเป็นสิทธิ์การพิจารณาของคณะ


 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบแต้ม Skills  https://kku.world/903p2

สมัครเข้าร่วมระบบแต้ม Skills  https://forms.gle/8LiSHRdqbjVjk2mz6

ตรวจเช็คแต้ม Skills ของนักศึกษา  https://pointspot.co/@skillpoint 

ทบทวนบทเรียนย้อนหลัง https://kku.world/j7s7k