• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
  • กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (portfolio)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรง
  • เศรษฐศาสตร์ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มข ประจำปีการศึกษา 2561
1 2 3