• วันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12
  • Value-base attention capture causes irrational decision-making : a special topic in neuroeconomics
  • ต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนกวดวิชา One Up Academy
  • Innovative Startup @University เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา
  • Measuring What Matters - Inequality Measurements and Policy Implications
1 2 3 4