• ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วเข้าร่วมการสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน & วิธีคิด SMEs รุ่นใหม่”