• ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา เขียนศรีอ่อน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
  • นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน "คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
1 2 3