• ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดไอเดีย
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และประเทศไทย: แนวโน้ม ความเสี่ยง และความท้าทาย”
  • เศรษฐศาสตร์ประชุมรับ EdPEx Coaching พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  • บรรยากาศงานสัมมนา Innovative startup 2017@Khon Kaen University
  • ขอเชิญ คณาจารย์ที่สอนวิชาผู้ประกอบการและเทคโนโลยีร่วมงานสัมมนา “Innovative Startup @University เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา”
  • Marital Status and Gender Wage Differentials among Thai Workers in Recent Years
1 2