• ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กำหนดการกิจกรรมชื่นชมยินดีบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
  • ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์นำทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2017 @KhonKaen
  • บรรยากาศงานชื่นชมยินดีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559