• จองเข้ารับคำปรึกษาทักษะภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์กับ English Consulting Room online
  • ขอเชิญนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มทักษะเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆในขณะกำลังศึกษา
  • บทเรียนออนไลน์เรื่องเทคนิคพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI