โครงการส่งเสริมทักษะภาษาและนานาชาติ
เปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบปารจริงด้วยตัวเอง โดยนำเข้าอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ มีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษา ทั้งในรูปการให้คำปรึกษา และฝึกฝนสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
ห้องให้คำปรึกษาด้านภาษา
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์จองเวลาเข้าใช้บริการขอคำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้
Academic Writing Class
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์จองเวลาเข้าใช้บริการเรียนการเขียนผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้
ห้องเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์จองเวลาเข้าใช้บริการเรียนการเขียนผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้
Academic Monthly-Events
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้
กิจกรรมภาษาอังกฤษประจำเดือน
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้