ห้องเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์จองเวลาเข้าใช้บริการเรียนการเขียนผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้