กิจกรรมภาษาอังกฤษประจำเดือน
นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้