วิธีและขั้นตอนการสมัคร
กิจกรรม
  • สุขสันต์วันวาเลนไทน์ มอบความรักให้แม่ ๆ เกษตรกร
  • ส่งมอบเตียงสื่อรักแทนใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อหนุนให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
  • เล่มรายงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15
  • อยากเป็นอะไรให้เรียนสิ่งนั้น “เส้นทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
  • FACULTY PROFILE ส่องผลงานอาจารย์ ECON : ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง
  • วิกฤติ COVID-19 และโอกาสในการเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร