ขอเชิญนักศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัครขอรับทุนการศึกษา “ไจก้า” จากประเทศญี่ปุ่น


   องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า (Japan International Cooperation Agency: JICA) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีหลายหลักสูตรรวมถึงสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วย นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
   # สถาบันที่รับสาขาเศรษฐศาสตร์ : http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/file/RuInnovativeAsiaAppGuidelines2017.pdf
   # รายละเอียดโครงการ : https://www.jica.go.jp/english/countries/asia/innovative_asia.html

อนัน เค้าสิม : บันทึก