น้องๆสถาบันกวดวิชา One up ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม คณะเศรษฐศาตร์ มข

       บรรยากาศการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น6 
       เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จินตนา สมสวัสดิ์ กล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนและแนะนำถึงคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนว่า “คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นคณะก่อตั้งใหม่แต่หลักสูตรเราเปิดสอนมาประมาณ 23 รุ่นแล้ว ด้านวิชาการเรามีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจนกระทั่งปัจจุบัน และในเร็วๆนี้คณะกำลังจะเปิดหลักสูตรเศรษฐศาตร์นานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความทันสมัยพร้อมใช้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยการเรียนการสอนจะมีลักษณะเป็นโมดูลหรือกลุ่มรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาที่ต่อเนื่อง และแต่ละสาขาจะมุ่งไปสู่การทรัสต์กับใบประกาศ (Certificate) ผลิตภัณฑ์หรือมาตรฐานตลาดงานให้ความเชื่อถือเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมีความทักษณะในการประกอบอาชีพพร้อมใช้ในสังคมมากยิ่งขึ้นในอนาคต” 
       ในช่วงพี่น้อง ถาม-ตอบ นักศึกษาของคณะประกอบด้วย พี่โย่ พี่ครีม พี่เจมส์ และพี่มินนี่ ได้แนะนำกับน้องๆเกี่ยวกับไลฟ์สไต์ใน มข โดยมีพี่ต้น พูดคุยเล่าประสบการชิวๆในการศึกษากับคณะว่า “เรียนเศรษฐศาตร์ไม่ยากจนเกินความสามารถทุกคนเรียนได้ พี่ต้นเองไม่ได้เป็นครเรียนเก่งอะไร แถมช่วงเข้ามาเรียนยังไม่ได้มีความเข้าใจถึงความหมายของเศรษฐศาตร์ด้วยซ้ำไป แต่พอมาเรียนแล้วเราเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเรา ยิ่งเรียนไปพี่ก็ยิ่งได้เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ใกล้ชิดตัวเรามาก ยิ่งยุคปัจจุบันที่สังคมมีการแข่งขันสูง จะทำอะไรซักอย่างทุกวันนี้พี่จะถึงบางอ้อได้เร็วมาก นั่นเพราะการศึกษาที่นี่ทำให้พี่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะปัจจัยในการใช้ชีวิตง่ายๆที่เรามองข้าม ถึงวันนี้พี่เชื่อว่าเศรษฐศาสตร์คืออนาคต จะศึกษาให้ถึงปลายทางและออกไปใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพเป็นเศรษฐกรในหน่วยงานด้วยการคลัง หรือ สร้างสรรค์ธุรกิจส่วนตัวในอนาคต”
       นอกจากกิจกรรมการแนะนำจากทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาของคณะแล้ว ยังมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ของน้องๆจาก One Up Academy อาทิ น้องอั้ม ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนในปัจจุบัน และทุกคนสามารถเข้าศึกษาและมีอนาคตที่ดีจากการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มข ได้ 

อนัน เค้าสิม : บันทึก