ขอเชิญนักศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการ 6th Global Youth Leaders Travel and Learning Camp 2017 at Singapore

     โอกาสดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างประเทศสำหรับน้องๆนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ "6th Global Youth Leaders Travel and Learning Camp 2017 at Singapore" มีกำหนดการกิจกรรมในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร โดยคณะจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ


 * นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
    http://www.gyltlc.org และ https://www.facebook.com/GYLTLC
 * รายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนที่
    http://www.gyltlc.org/registration
 * หรือ ติดต่อผู้ประสานงานคณะเศรษฐศาสตร์
    พี่บรรจง กาศแก้ว  ณ ห้อง 1401 ชั้น 4 

อนัน เค้าสิม : บันทึก