สมัครด่วน! ขอรับทุน AMCHAM Scholarships from The American Chamber Of Commerce In Thailand

     ทุน AMCHAM Scholarships เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาจาก The American Chamber Of Commerce In Thailand มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัด 
     # ข้อมูลเพิ่มเติมที่ The American Chamber of Commerce in Thailand :www.amchamthailand.com

* download ไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครได้จากไอค่อนลิงค์ไฟล์ท้ายประชาสัมพันธ์นี้


อนัน เค้าสิม : บันทึก