กำหนดการงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560


เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมงานตามกำหนดการ

อนัน เค้าสิม : บันทึก