ขอเชิญน้องๆนักศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัครร่วมโครงการ ประกวดการออกแบบสื่อให้ความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการฉลาดคิดฉลาดใช้ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ

    โอกาสในการแสดงศักยภาพทางความคิดสำหรับน้องๆนักศึกษา ภายใต้โครงการประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน  เพื่อใช้รณรงค์สร้างวินัยการเงินที่ดีในกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest” ชิงรางวัลทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ นักศึกษาสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ศึกษารายละเอียดที่ Facebook Fan Page : ฉลาดคิด ฉลาดใช้   และเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์นี้ หรือช่องทางสื่อสารต่อไปนี้
อนัน เค้าสิม : บันทึก