นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ มข ได้รับทุนร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ

นายภิญโญ โอภาสตระกูล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายกสโมสร นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ 
"2017 APEC EDUTAINMENT EXCHANGE PROGRAM"  ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมเกี่ยวกับ Social entrepreneurship as a tool to solve social problems in APEC region ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560

อนัน เค้าสิม : บันทึก