เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มข ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์ ทั้งในภาคการเรียนการสอนสองภาษา(ไทย/อังกฤษ) และแบบนานาชาติ(International all in English) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มข รายละเอียดการรับสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.thอนัน เค้าสิม : บันทึก