นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกชนะเลิศการประกวดบทความภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลชมเชยรอบสุดท้ายในโครงการ “เศรษฐทัศน์ ระดับปริญญาตรี"

นางสาวบุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกชนะเลิศการประกวดบทความในโครงการ “เศรษฐทัศน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสุดท้าย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 9 พฤษจิกายน 2560 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในรอบสุดท้ายของการแข่งขันโครงการดังกล่าว 

อนัน เค้าสิม : บันทึก