เศรษฐศาสตร์ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในงานมีกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ โดยพี่ๆคณะเศรษฐศาสตร์รอแนะแนวน้องๆที่ บูท40 ของงาน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มข ภายในวันที่ 26- 27 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น

อนัน เค้าสิม : บันทึก