ขอเชิญนักศึกษาที่ผ่านการตัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จองเข้าพักอาศัยหอพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 1 – 15 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการจองหอพักนักศึกษาช่วงวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 15 มิ.ย. 61
โดยนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วสามารถเลือกเข้าพักอาศัยในหอต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ผู้ที่สนใจสามารถจองหอพักผ่านทางเว็บไซต์ https://dorm.kku.ac.th และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรฯ 043-202841 


อนัน เค้าสิม : บันทึก