การขอรับการฝึกภาษาอังกฤษแบบ Private training สำหรับนักเรียนที่อยู่ในระหว่างรอเปิดเทอม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนที่กำลังรอเปิดเทอมเรียนกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขอเข้าฝึกภาษากับอาจารย์ต่างชาติ แบบ Private เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยจองล่วงหน้าในตารางเวลาที่ยังว่างอยู่ ได้ที่ link (ห้องเรียนอยู่ที่ สำนักงานคณะ ชั้น 4 คณะ KKBS นักศึกษาปัจจุบันก็มาฝึกได้เช่นกัน)

อนัน เค้าสิม : บันทึก