นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกพร้อมรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ  (Startup Thailand League) ประจำปี 2561 ช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. 2561 ในนามทีม MVP ประกอบด้วย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 1 คน และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจำนวน 1 คน ดังนี้
  1. นางสาวรัชภร ชัยสงค์ (Econ)
  2. นางสาวณภัทร อร่ามชัย (Econ)
  3. นางสาวพัทธวรรณ แสนพันทา (Econ)
  4. นายพัทธกานต์ รัตนาไลย (Sc)
  5. นางสาวณัฐฉรียา อภินาคพงษ์ (KKBS)
  ในโครงการแข่งขัน ทีม MVP ได้ร่วมกันจัดทำ Lugglad บริการรับฝากสัมภาระหรือกระเป๋าของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ภายในสนามบิน พร้อมทั้งยังมีบริการรับ-ส่งสัมภาระไปยังที่พักหรือโรงแรมของลูกค้า ผลงานดังกล่าว ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 25,000 บาท และมีโอกาสได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงในงาน Demo Day ต่อไป 
ทางคณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันไปจนถึงรอบสุดท้ายของโครงการ

อนัน เค้าสิม : บันทึก