ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดไอเดีย

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อยอดไอเดีย
สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ
   1. แผนธุรกิจ
   2. โอกาสต่อยอดธุรกิจด้วยโอกาสการกู้เงินลงทุนไม่มีดอกเบี้ย หรือร่วมลงทุนจาก DEPA มูลค่า 1,000,000 บาท

ลงทะเบียนที่ : https://goo.gl/2j6wQ3

  

อนัน เค้าสิม : บันทึก