คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
หมายเหตุ : กำหนดการได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก