สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นทุนแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

     สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ประกาศที่แนบ หรือที่ https://alumni.kku.ac.th ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก