คณะเศรษฐศาสตร์ ยินดีต้อนรับว่าที่น้องใหม่ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ TCAS รอบ 4

     เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ยินดีต้อนรับว่าที่น้องใหม่ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ TCAS รอบ 4

    โดยในรอบนี้มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 49 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในหลักสูตรปกติ 2 ภาษา จำนวน 30 คน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 19 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะเศรษฐศาสตร์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ 2 ภาษา จำนวน 150 คน และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน

    สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบนี้สามารถสมัครรับการคัดเลือกในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เหลือรับจำนวน 20 คน โดยสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ได้ที่ https://econ.kku.ac.th/page/newsview/169ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก