มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sac.kku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการ หรือพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด สมารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากลิ้งค์ประกาศที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก