ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2018 รอบรองชนะเลิศ

   ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561นี้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2018 รอบรองชนะเลิศ ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขันในสาย Financial planning คือ นาย รวิภาส รวมเงาะ นักศึกษาชั้นปีที่3 นาย พงศธร รีชัยวิจิตรกุล นักศึกษาชั้นปีที่3 และการแข่งขันในสาย Investment นาย ณัฏฐพล จันทร์โชติธนกุล (ศิษย์เก่า) นาย ภาณุภัทร ท้าวไธสง นักศึกษาชั้นปีที่3 นาย ณัฐพล คุณประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่4 และนาย ยศพล จรรยาวดี นักศึกษาชั้นปีที่3

    โดยโครงการ Young Financial Star Competition 2018 คือเวทีในการเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

    โครงการ Young Financial Star Competition 2018 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก