นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเข้ารอบโครงการ Young Financial Star Competition 2018

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ซึ่งเป็นเวทีในการเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

     ในการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของเราได้ผ่านเข้าในรอบต่อไปในสาขาต่างๆ และยังได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วย โดยรายชื่อของผู้เข้าแข่งขัน และผ่านเข้ารอบมีดังนี้ณัฏฐพล จันทร์โชติธนกุล (เจมส์)

ชนะเลิศ PTT Star Team

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star


ณัฐพล คุณประเสริฐ (ไอซ์)

รองชนะเลิศอันดับ 2 PTT Star Team

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ TFEX Derivatives Star


ยศพล จรรยาวดี (หนึ่ง)

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star

ผ่านเข้ารอบกิจกรรม PTT Star Team


รวิภาส รวมเงาะ (ซัน)

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Muang Thai Life Assurance Star

ผ่านเข้ารอบกิจกรรม PTT Star Team


ภาณุภัทร ท้าวไธสง (โบ๊ท)

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ TFEX Derivatives Star

ผ่านเข้ารอบกิจกรรม PTT Star Team


พงศธร รีชัยวิจิตรกุล (แบงค์)

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Muang Thai Life Assurance Star

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ TFEX Derivatives Star

ผ่านเข้ารอบกิจกรรม PTT Star Team


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก