วันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์
กำหนดการ

- 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1504
- 08.09 น. คณบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
- 08.15 น. พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- 08.20 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- 08.30 - 09.00 น. ผู้ร่วมงาน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป
- 09.00 - 10.00 น. กล่าวคำถวายภัตตาหาร สังฆทาน
- 10.00 - 11.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรมน าพระพุทธมนต์
- 11.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธีอนัน เค้าสิม : บันทึก