รวมภาพกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

     ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับตัวและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่เนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำเนื้อหาที่เรียนมาปรับใช้ได้จริงเมื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นจนกระทั่งจบการศึกษา ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมสนุกๆมากมายให้นักศึกษาได้ร่วมและเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก