หนังสือ โครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2

หนังสือ โครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการรวมไปถึงภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในค่าย สามารถดาวน์โหลดได้ในลิ้งด้านล่าง


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก