คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการวันพบผู้ปกครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

อนัน เค้าสิม : บันทึก