กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นเอกสารคำร้อง ที่ กองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 1401 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48136  หรือ 043-202267


แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก